1. Bîrte Floarea - paznic
2. Bondane Daniela - îngrijitor
3. Cira Nastasia - paznic
4. Cocoară Ana - șef formație pază
5. Cojoc Mărioara - îngrijitor
6. Kertesz Ioana - îngrijitor
7. Mihalce Rodica - îngrijitor
8. Moldovan Violeta - îngrijitor
9. Poenar Maria - îngrijitor
10. Pârcea Cornel - muncitor
11. Pop Ioan Radu - muncitor
12. Precup Petronia - îngrijitor
13. Sângeorzan Cornelia - îngrijitor
14. Someșan Nastasia - îngrijitor
15. Suciu Ana - îngrijitor
16. Tomșa Iuliana - îngrijitor
17. Triff Doina - îngrijitor


Autentificare