Ultima probă scrisă - Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă


Atenție! Intrarea în săli se face în intervalul 7:30 - 8:30. După ora 8:30 intrarea în instituția în care se susține examenul nu mai este permisă.


Pagina 4 din 12