1. Muller Kristina
  2. Pop Elena
  3. Țigăuan Iacob - șef catedră
  4. Vlad Iuliana
  5. Zoldehgy Elisabeta