ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a se va realiza la data de 29.06.2018 orele 16.00 la CNAM (liceu) aripa noua parter

Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor cu optiuni editate de calculator se realizeaza la data de 03.07.2018 orele 16 Locatia CNAM aripa noua parter

Detalii și precizări

Autentificare